Projecten

Projecten / opdrachtgevers

Toezicht:


Werkvoorbereiding en RGS keuringen

Meerjaren onderhoudsplanningen (NEN 2767)

Taxaties bevingschades

Bouwkundige vooropnames

Bouwtechnische keuringen

Opleveringskeuringen