Bouwkundige vooropnames

Het vervelendste is discussie achteraf!

Vooropnames

1124

gerealiseerd

De bouwkundige vooropname is een nulmeting waarin de bouwtechnische staat van de woning of het object wordt vastgelegd. De voornaamste reden voor een bouwkundige vooropname is om de huidige situatie voorafgaand aan bouw- of infra werkzaamheden goed in kaart te hebben. Door de werkzaamheden kunnen trillingen of verzakkingen ontstaan. Denk aan bouwverkeer, heiwerkzaamheden, graafwerkzaamheden etc. Deze trillingen of verzakkingen kunnen de basis vormen voor schades aan aangrenzende woningen / gebouwen.

Het voorkomen van schades is niet altijd mogelijk, de discussie over de oorzaak van de schade echter wel. Door goed in kaart te hebben wat de situatie voorafgaand aan de werkzaamheden is, kan dit voor een groot deel voorkomen worden. Je wilt geen gedoe achteraf. Wij leggen de situatie overzichtelijk vast, zowel op beeld als tekstueel. Na afloop van de werkzaamheden kunnen we ook een na opname verzorgen.

Wij hebben ervaring om dit projectmatig in goede banen te leiden, waarbij er helder en duidelijk gecommuniceerd wordt met de bewoners. Ook op particuliere basis kunnen wij helpen met een goed vertrekpunt voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden. 

Kosten
Voor een passende aanbieding of voor meer informatie neem contact met ons op.