Meerjaren planningen (NEN2767)

Wees bewust van de waarde van je bezit!

Meerjarenonderhoudsplan

Elk gebouw heeft haar eigen onderhoudsbehoefte. Met een meerjaren onderhoudsplanning maak je de onderhoudsstaat van de verschillende elementen van een gebouw inzichtelijk. Met een up to date onderhoudsplan voorkom je dat je wordt overvallen door onverwachte onderhoudsactiviteiten. Naast dat het dagelijks (productie) proces kan worden verstoord, door haperende verwarmingen of lekkende daken, zijn de kosten van spoed herstel vaak vele malen duurder dan wanneer dit aanbesteed kan worden.

Nijman vastgoedbeheer heeft veel ervaring met het opstellen van overzichtelijke onderhoudsplanningen. Wij kunnen op eenvoudige wijze een onderscheid maken tussen de verschillende elementen, type werkzaamheden en verschillende gebruikers. Met de juiste verdeelsleutels weet iedereen waar hij of zij aan toe is de komende 10 of 20 jaar. Het reserveren van budgetten op werksoort komt vaak weer goed van pas komen voor de aanbesteding van de onderhoudsactiviteiten. Uit ervaring weten wij dat als het meerjarenonderhoud systematisch goed op orde is, de kosten voor dagelijks onderhoud flink omlaag gaat. Wij kunnen de werkzaamheden conform de NEN2767 uitvoeren.

Duurzaamheid meerjarenonderhoudsplan

Met een duurzaam of groen Meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) zorg je ervoor dat mogelijke energetische maatregelen gekoppeld worden aan de onderhoudsactiviteiten. Het onderhoudsplan geeft dan niet alleen inzicht in de onderhouds-, herstelwerkzaamheden en de te reserveren budgetten, maar tevens in de energetische vernieuwingswerkzaamheden die uitgevoerd kunnen worden tijdens de looptijd van het plan.

Ook hierin adviseren wij je graag.

Kosten
Voor een passende aanbieding of voor meer informatie neem contact met ons op. 

Wat krijg je van ons