Opleveringskeuringen

Juridisch overdrachtsmoment

Een opleveringskeuring is een visuele keuring van een nieuwbouwwoning. Onafhankelijk gaan we samen met jou de woning kritisch door. Van binnen naar buiten, van boven naar beneden. Je krijgt direct inzicht in de gevonden bouwkundige oplevergebreken. Ook krijg je advies over de stappen na de oplevering.

Juridische proces-verbaal van oplevering

De bouwer is niet aansprakelijk voor alle zichtbare gebreken die niet in het proces-verbaal van oplevering zijn genoteerd. Hij hoeft deze bouwgebreken dus niet te herstellen. Daarom is het belangrijk dat alle zichtbare gebreken en geschil punten zijn genoteerd. De bouwer is wél aansprakelijk voor oplever gebreken die bij de oplevering niet zichtbaar waren. Gebreken die niet visueel geconstateerd kunnen worden zijn zogeheten “verborgen gebreken”, waarop aannemer later na ontdekking als nog aangesproken kan worden.

Gezien het belang van een goede juridische overdracht en het daarbij op te maken proces-verbaal is het raadzaam je tijdens de oplevering van de nieuwbouwwoning te laten bijstaan door een deskundige. Wij pakken dit graag op.

Kosten

De kosten van de opleveringskeuring zijn afhankelijk van de grootte van de woning en de regio. Het starttarief  voor een woning tot 450 m3 is €290,40 (inclusief btw). In onderstaande tabel staan de kosten per woninggrootte vermeld.

Wat krijg je van ons

Je staat sterker tegenover de aannemer om gebreken snel en goed op te lossen.