Maatschappelijk & Sponsoring

SPONSORING / SOCIAAL MAATSCHAPPELIJK
LKC Sonnenborgh
-Betrokken als voorzitter en sponsor van de kaatsvereniging in Leeuwarden
-Realisatie kaatsmuur…….
-Traditie en historie, laagdrempelig sporten en genieten. Verbinding ook
voor de ondernemers…..
TC Nylân
– Betrokken als sponsor van een levendige tennisvereniging in Leeuwarden
Stichting Score
– Betrokken als sponsor van stichting score kaatstrainingen voor de jeugd
verzorgd.
Knokken Met Je Hart
– Betrokken als deelnemer en ambassadeur. Geld ophalen door deel te
nemen aan een bokswedstrijd………