Zakelijke markt

‘Goed beleid is een samenspel’

Nijman Vastgoedbeheer werkt transparant en geeft graag inzicht in haar werkwijze. Wij streven naar een uitvoerbaar en op maat gemaakt product. Door de opdrachtgever in het proces te betrekken en door op gezette momenten beslismomenten in te bouwen, blijft de opdrachtgever invloed houden op het resultaat. Onze ervaring leert dat het starten met de juiste uitgangspunten, de frequente terugkoppeling gedurende het proces en een goede begeleiding na afloop van de werkzaamheden een positief effect heeft op het gewenste resultaat.

Het vastgoedbeleid is daarbij van essentieel belang. Het voeren van het juiste vastgoedbeleid is een samenspel tussen weten wat er is, weten waar je naar toe wilt en hoe je dat wilt bereiken.

Is mijn meerjaren onderhoudsplanning ‘up to date’?

Om een goed beeld van het bezit te krijgen is een actuele meerjaren onderhoudsplanning van belang. In de meerjaren onderhoudsplanning zijn de onderhoudsactiviteiten en bijbehorende kosten opgenomen om het gebouw in de gewenste staat te kunnen onderhouden. Een meerjaren onderhoudsplanning sluit pas aan bij uw organisatie als het vastgoedbeleid erin is vertaald.

Het onderhoud is een sluitpost. Hoe toch de juiste keuzes te maken?

Het inzicht in het huidige bezit, kunnen behoorlijke besparingen opleveren. Doordat inzichtelijke onderhoudsactiviteiten gepland, aanbesteed en geclusterd kunnen worden, zijn de kosten hiervan behoorlijk te beperken. Daarnaast is er niets zo vervelend dan dat uw werkproces hinder ondervindt van onverwachte  onderhoudsactiviteiten of vervolgschades.

Waar liggen de kansen om duurzaam te besparen?

Met de meerjaren onderhoudsplanning en de exploitatiekosten als basis, kunnen onderhoudsactiviteiten naar voren worden getrokken of worden uitgesteld naar gelang de situatie. Situaties als: einde technische levensduur, afnemend rendement van elementen, het goed inregelen van de installaties of het terugbrengen van onderhoudswerkzaamheden. Het investeren in duurzaam ondernemen, levert vaak meer op. Met hele eenvoudige aanpassingen kunnen vaak al grote duurzame oplossingen plaats vinden.

Om dit te realiseren heeft Nijman Vastgoedbeheer de tools, om onderhoudskosten te beheersen (te beperken) en te integreren in een weloverwogen onderhouds- en vastgoedbeleid.

Aangezien geen opdrachtgever gelijk is, vraagt elke opdracht om zijn eigen plan van aanpak. Nijman Vastgoedbeheer stelt graag een plan van aanpak met u op!