Projecten Nijman vastgoedbeheer

logo VCBO G2 Scholen gemeenschap CBO G2
Opstellen meerjaren onderhoudsplanningen
Bouwkundig en energetisch onderzoek schoolgebouw

 

 CVW Centrum Veilig Wonen
Schade taxaties
 

 

 Zorgcentrum 't Bildt Zorgcentrum het Bildt
Opstellen huurpunten appartementen Zorgcentrum het Bildt
 

 

 energielabel_woningen_300x163 Diverse particuliere opdrachtgevers
Opstellen energielabels en maatwerkadviezen woningen

 

 Talen Talen Nijmegen BV
Prestatiekeuringen resultaatgericht onderhoud (wooncomplex Nijmegen)

 Bureau Schmidt Bureau Schmidt
 • Bouwkundige vooropname Berlikum, Menaldum, Ritsumalsyl, Engelum (gemeente Menameradiel)
 • Bouwkundige vooropname Wommels (gemeente Littenseradiel)

 

 Decathlon Decathlon
NEN 2580 meting winkelpand

 

 Talen Talen Dronten BV
Prestatiekeuringen resultaatgericht onderhoud (diverse wooncomplexen in Amersfoort)

 

 De Friese WoudenPalet Palet en De Friese Wouden
 • Opstellen huurpunten zorgwoningen Leeuwarden
 • Opstellen huurpunten appartementen en 10 zorgcentra

 

 Talen Talen Makkum BV
NEN 2767 conditiemeting 31 woningen (Woningstichting Noord-West Friesland)

 

 gcg Golfclub Gaasterland
Opstellen meerjaren onderhoudsplanningen gebouwen

 

 logo A Faber Aannemersbedrijf A. Faber B.V.
 • Bouwkundige vooropname Sneek, Bolsward, Gaast (gemeente Sudwest Fryslan)
 • Bouwkundige vooropname Vrouwenparochie (gemeente Het Bildt)

 

Roelofs Aannemingsbedrijf B.V.
 • Bouwkundige vooropname Beetsterzwaag (gemeente Sudwest Fryslan)

 

 De Waard BV De Waard BV
 • Bouwkundige vooropname boerderij Gaastmeer
 

 

 Gemeente Hollands Kroon Gemeente Hollands Kroon
 • Opstellen meerjarenonderhoudsplanningen (85 objecten)
 • Quickscan wijkcentrum De Kroon
 • Inventariseren gegevens t.b.v. Europese aanbesteding schoonmaakonderhoud

 

 Thuiszorg Zuidwest Friesland Stichting Thuiszorg Zuidwest Friesland
Opstellen meerjarenonderhoudsplan