NEN-2580 metingen

Meten is weten!

Oppervlaktes en de inhoud van het vastgoed zijn vaak leidend in de prijsvorming. Van verhuurbare vloeroppervlakten (VVO) en de daaraan gekoppelde huurprijs, tot het in kaart brengen van het bruto vloeroppervlak (BVO) en de daaraan gekoppelde eenheidsprijs in ramingen.

Om ervoor te zorgen dat er gerekend wordt met de juiste hoeveelheden, stellen wij volgens de NEN 2580 een onafhankelijk en transparant meetcertificaat op. Discussies moeten gevoerd worden over de inhoud en niet over de oppervlaktes.