Meerjaren onderhoudsplanning

Nijman Vastgoedbeheer neemt U mee in het beheren en onderhouden van uw eigen vastgoed. Een belangrijk onderdeel hiervan is de huidige situatie goed in kaart brengen. Door middel van een nulmeting brengen wij dit inzichtelijk in een meerjaren onderhoudsplanning. In de meerjaren onderhoudsplanning zijn de onderhoudsactiviteiten en bijbehorende kosten opgenomen om het gebouw in de gewenste staat te onderhouden.

Met onze kennis en uw ervaring bouwen we een eenduidige basis. Wij vinden het hierbij belangrijk dat u de regie op het resultaat in eigen hand houdt.

Bij wie ligt de meerjaren onderhoudsplanning op het bureau?

Wij zijn van mening dat de meerjaren onderhoudsplanning inzicht moet geven binnen elke laag van de organisatie. Van de manager met een helder overzicht met kengetallen, tot de werkvoorbereider die de offertes moet voorbereiden voor de uit te voeren werkzaamheden.

Wie is waar voor verantwoordelijk?

In het beheren en onderhouden van vastgoed weten we hoe belangrijk de verdeling van de budgetten zijn. Nijman Vastgoedbeheer zoekt uit wie waar verantwoordelijk voor is en verwerken dit in de meerjaren onderhoudsplanning.

Is er vraag naar een meerjaren onderhoudsplanning volgens de conditiemethodiek NEN2767 of ligt de voorkeur bij een aangepaste methodiek? Neem gerust contact met ons op. Wij geven u graag inzicht in onze werkwijze.